Co jsou to hydraulické systémy?

on .

Hydraulické systémy, jsou zařízení, která mají většinou alespoň dva písty mezi kterými je kapalina. Pokud na jeden z pístů působí síla, kapalina způsobí přenos síly ke druhému pístu.

Hydraulická zařízení využívají Pascalův zákon. Mezi hydraulické systémy řadíme pístová, lamelová a zubová čerpadla a další podobné zařízení.

Doufáme, že už si umíte udělat představu o tom, co to je hydraulický systém nebo zařízení.