Anti radar

on .

Pasivní anti radary jsou zařízení, které umožní řidiči zjistit, zdali se v blízkosti jeho vozidla nachází silniční radar. Zásadní rozdíl mezi aktivním a pasivním antiradarem je v tom, že aktivní zařízení svým signálem ruší činnosti radaru, zatím co pasivní zařízení řidiče pouze upozorní na přítomnost radaru. Pasivní antiradary jsou v České republice legální a jejich používání zákon nijak nezakazuje, protože neznemožňují měření, ani neovlivňují funkci policejního radaru. Laserová rušička je aktivní zařízení, které znemožňuje radarům provést měření Vašeho vozidla. Výhodou laserové rušičky je, že nejenom odhalí i měření, ale také ruší signál radaru. Vozidlu s namontovanou laserovou rušičkou je prakticky nemožné změřit rychlost.