Filtrace palenky nebo taky prachu

on .

Proč chráníme například motory a jiné důležité komponenty před vniknutím prachu pomocí nejrůznějších filtrů? Zejména proto, že by je přítomnost těchto mikroskopických částeček mohla nevratně poškodit. Proto je smutné, že v mnohých firmách můžeme vidět provozy bez filtračních zařízení a vzduchotechniky.

filtrační zařízení

Základem je vzduchotechnika

Vzduchotechniku máme v podvědomí všichni, protože se s ní setkáváme téměř denně. Jedná se o velké potrubí charakteristického tvaru, umístěného těsné pod střechou různých objektů. Například tělocvičen, obchodních center nebo průmyslových budovách. Základním úkolem vzduchotechniky je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru za ten čistý. To je důležité z pohledu výskytu vlhkosti nebo klimatizování či filtrování nečistot.

Filtrace vzduchu

To rovnou navazuje na další funkci. Pokud je napojena na speciální filtrační jednotky a digestoře, svede vzduchotechnika výrazně snížit výskyt nebezpečných mikročástic prachu. Ty představují riziko pro plíce zaměstnanců. Při dlouhodobé expozici těmto částicím může dojít ke vzniku astmatu nebo jiných vážných onemocnění plic nebo průdušek.

Průmyslová vzduchotechnika zabezpečuje přívod čerstvého vzduchu a jeho úpravu do požadované teploty a vlhkosti. Na základě požadavků zákazníka lze filtrační jednotky upravit pro daný provoz. Nejčastěji se instalují do svařoven nebo truhlářských dílen, kde jsou pracovníci vystaveni škodlivým výparům ze svařování a prachu ze dřeva.

Klimatizační jednotka

Kromě filtrace je možné ke vzduchotechnice připojit i klimatizační jednotku. Ta je uzpůsobena k úpravě vzduchu v daném prostoru, zejména snižování teploty. Mnohdy je totiž značně ohříván vlivem působení průmyslových strojů. Klimatizace odebíráno teplo ze vzduchu a pomocí chladicího média jej odvádí mimo prostory. V zimě však může i vytápět, nečekejme však trenýrkovou teplotu. Opačné funkci se říká tepelném čerpadlo, technologie vzduch / vzduch.

filtrační zařízení

Nepleťme si dojmy s pojmy

Je velmi důležité neplést pojmy vzduchotechnika a klimatizace. Klimatizace je totiž systém, starající se o úpravu teploty a vlhkosti vzduchu v daném prostoru. Vzduchotechnika je ale nezbytností, protože rozvádí onen vzduch po prostorech. Zabezpečuje kompletní úpravu vzduchu:

  • výměnu,
  • ohřev,
  • chlazení,
  • vlhčení,
  • filtrování.