Kvadrokoptéry místo dronů

on . Posted in Top odkazy

Pokud hledáte alternativu dronů, kvadrokoptéry budou správná volba. Jedna se o ovládací vrtulníček, na který se dá připnout kamera a tím pádem se pak dá sledovat objekty z ptačí perspektivy. Jaké jsou její funkce?

  • možnost letu až do vzdálenosti 2km od ovladače
  • doba letu až 30 minut (bez zátěže)
  • maximální nosnost až 1kg
  • možnost připevnění GoPro, Sony NEX
  • možnost jednoduchého složení

Díky nadstandardním letovým funkcím je let touto kvadrokoptérou zcela bezpečný. O samotný let se i při větru postará automatický stabilizační systém či autopilot. Přistávání též funguje zcela automaticky. Dokonce i ve chvíli, kdy ztratíte signál tak se kvadrokoptéra automaticky vrátí zpět k vám a přistane.

Vysokozdvižná plošina IPT 18-1

on . Posted in Top odkazy

Představíme si nejnovější model vysokozdvižné plošiny a to sériové číslo IPT-81. Vysokozdvižné, čili teleskopické plošiny mají obecně pomoci dostat se do velkých výšek a umožnit pohodlnou manipulaci. S touto plošinou se dostaneme pracovní výškou až do 18,1 metrů! Další velkou výhodou je neomezené otáčení. Do klece plošiny si můžete s sebou vzít téměř jakékoliv nářadí, protože samotná klec má nosnost 250 Kg. Plošina je pochopitelně v souladu s bezpečnostními pravidly, jako jsou:
Dvojitá izolace pracovní klece do napětí 1000V, zásuvka 230V v pracovní kleci, START/STOP tlačítko pro ovládání motoru z klece, hydraulické proporcionální řízení v kleci i na otoči a žárově zinkovaný rám. Prohlédněte si prezentaci firmy Inreka Plošiny a zvolte nejvíce bezpečnou a pohodlnou plošinu!

Mzdová účetní

on . Posted in Top odkazy

Vlastníte společnost se zaměstnanci a hledáte správnou mzdovou agendu? Každá mzdová účetní Zlín by měla mít neustálý přehled v Zákonu o dani z příjmů a v Zákoníku práce. Nemusíte vyhlašovat výběrové řízení na mzdovou účetní, objednejte si společnost Coppia účetnictví s.r.o., která vám bude vést účetnictví či daňovou evidenci.
Společnost Coppia účetnictví s.r.o., která neustále sleduje změny v legislativě, nabízí kvalitní služby, které jsou sestaveny individuálně každé firmě na míru. Každá instituce má totiž jiné podmínky a požadavky na vedení účetnictví. Coppia účetnictví s.r.o. má navázanou spolupráci také s daňovým poradcem a auditorem.

Co je vlastně ventil

on . Posted in Top odkazy

Ventil je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, kapalin, zkapalněných tuhých látek, kalů atd.) v potrubí. Pojem v české strojařské terminologii zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. Zatímco sedlový ventil reguluje průtok uzavíráním kruhového sedla kuželkou, která se pohybuje šroubem kolmo k ose potrubí, kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

Ventily mohou mít ruční, pneumatický, hydraulický nebo elektromechanický pohon a používají se k nejrůznějším účelům. Nejznámější ventily jsou běžné „kohoutky“ vodovodu, kde se k otevření nebo uzavření musí rukojetí několikrát otočit. Nejběžnější kohouty uzavírají přívod plynu pootočením o 90°. Šoupátka se používají pro větší průměry potrubí, například ve vnějším rozvodu vody, kdežto klapky se užívají například ve vzduchotechnice. Úplně na jiném principu zase fungují hydraulické ventily.

Trojfázový elektromotor

on . Posted in Top odkazy

Velký praktický význam trojfázových proudů je dán možností konstruovat jednoduché a výkonné elektromotory, které mění energii elektrickou na energii mechanickou. Jsou založeny na pohybu vodičů, kterými prochází elektrický proud, v magnetickém poli, které je buzeno proudem ve vinutí statoru.
Uvažme situaci na obr. 175. tři cívky, jejichž osy svírají vzájemně úhel a jejichž vinutí jsou spojena do hvězdy. Tyto cívky připojíme k trojfázovému napětí z jiného zdroje. Proud procházející cívkami vytváří v prostoru mezi nimi magnetické pole. Umístíme-li do tohoto pole magnetku (magnet) začne se otáčet s frekvencí stejnou, jako má střídavý proud. Magnetka se tedy otáčí synchronně s magnetickým polem. Příčinou otáčení magnetky je magnetické pole, jehož vektor magnetické indukce mění periodicky směr. Vzniká zde točivé magnetické pole.

Reklama, kterou zničí pouze živelná katastrofa

on . Posted in Top odkazy

Internet je nejmodernější způsob inzerce, avšak značně zrádný. Síť může spadnout a v momentu jste bez veškeré reklamy a marketingovým plánem můžete zatopit v krbu. Proto ještě nevymizely reklamní plachty. Nejčastěji je vidíme na rekonstrukcích či stavbách. Nově jsou oblíbené na sportovních událostech. Špičkovým výrobcem plachet je firma Tennis EQ, která se specializuje na tenisové zástěny. Kdykoliv se podíváte na tenisové utkání, uvidíte zde potisk plachet - práci této firmy!

Účetní Zlín

on . Posted in Top odkazy

Protože stát zajímá, kolik peněz proteče vašim podnikem, aby mohl vybrat daně, je nutné vést si evidenci. Tuto evidenci má na starosti kompetentní osoba, které se říká účetní. Ta průběžně zanáší data o pohybu majetku, peněz, vzniku závazků, o nákladech, výnosech, ziscích a ztrátách. Data musí být doložitelná a správná. Jedná se o komplikovanou soustavnou činnost, bez které firma nemůže existovat.
Pokud jste z okolí Zlína, pak by vás mohla zajímat účetní Zlín, která všechno bravurně zvládá. Můžete si najmout člověka na plný úvazek nebo účetnictví svěřit externímu odborníkovi, ovšem pak náležitě ošetřete pomocí smlouvy váš vztah, aby se nestalo, že o vašich financích si budou povídat i vrabci na střeše.

Chystáte se namontovat nové hydraulické hadice?

on . Posted in Top odkazy

Zde jsou základní zásady pro používání takových hadic. Na co si tedy dát pozor?
Osazení hydraulického obvodu hadicemi příslušných tlakových a teplotních parametrů.
Na ochranu hadic před mechanickým poškozením a před působením vysokých teplot, které zkracují životnost hadice.
Při montáži počítat s tím, že hadice při změnách tlaku se může smršťovat nebo prodlužovat, z tohoto důvodu musí být hadice upnuta vždy volně.
V případě vyšších dynamických rázech nebo malého poloměru ohybu je nutné použít hadice vyšších tlakových parametrů.
Snížení spolehlivosti a bezpečnosti provozu hadice se projeví prolínáním hydraulické kapaliny v místě spojení hadice s koncovkou nebo místním vynutím hadice. V tomto případě je nutné hadici vyměnit.
Při dodržené všech těchto doporučení by měl váš hydraulický obvod hydraulické hadice fungovat na jedničku.

Anti radar

on . Posted in Top odkazy

Pasivní anti radary jsou zařízení, které umožní řidiči zjistit, zdali se v blízkosti jeho vozidla nachází silniční radar. Zásadní rozdíl mezi aktivním a pasivním antiradarem je v tom, že aktivní zařízení svým signálem ruší činnosti radaru, zatím co pasivní zařízení řidiče pouze upozorní na přítomnost radaru. Pasivní antiradary jsou v České republice legální a jejich používání zákon nijak nezakazuje, protože neznemožňují měření, ani neovlivňují funkci policejního radaru. Laserová rušička je aktivní zařízení, které znemožňuje radarům provést měření Vašeho vozidla. Výhodou laserové rušičky je, že nejenom odhalí i měření, ale také ruší signál radaru. Vozidlu s namontovanou laserovou rušičkou je prakticky nemožné změřit rychlost.

Lexan

on . Posted in Top odkazy

Polykarbonát je plast, který slouží k výrobě celé řady speciálních, ale i zcela prostých výrobků. Polykarbonát má podobné vlastnosti jako sklo, a proto se běžně používá k výrobě laboratorního i kuchyňského nádobí. Taktéž je běžný jako komponent do elektrických přístrojů, používá se k výrobě displejů či osvětlení a je také základním materiálem pro výrobu kompaktních disků.