Jak vybírat hydraulická čerpadla

on .

Motorem poháněné mechanické stroje se nazývají hydraulická čerpadla či pumpy. Tento jejich motor dodává energii tekutině, která skrz něj protéká. Hydraulická čerpadla se se svými přenosy dělí na hydrodynamická a hydrostatická. Další dělení je závislé na jejich konstrukci. Podle ní se pak dělí na ta s vnitřním nebo vnějším ozubením, pístová čerpadla, lamelová, tandemová nebo ruční.

Výběr hydraulických čerpadel by měl být závislý na provozním tlaku. Pro volbu pro nás ideálního čerpadla bychom měli zohlednit rovněž geometrický objem, který je schopný čerpadlo generovat. Tyto údaje by měly být výrobcem dodávány ke každému čerpadlu. S jejich výběrem vám jistě pomůže také odborník přímo v prodejně.